Byl uvolněn produkt CODEXIS ONLINE, verze 18.09.

Přehled změn:

  • Monitor – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
  • Vnitřní předpisy zaměstnavatele – Monitor – Personalistika