Byl uvolněn produkt CODEXIS ONLINE, verze 17.07.

  • Monitor – Ochrana osobních údajů (GDPR)