Ceník služeb – ATLAS consulting spol. s r.o.

Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

 

Instalační práce

Typ službyCena pro zákazníka se Servisní smlouvouCena v místě pobočky (Praha, Brno, Ostrava)Cena mimo místo pobočky
Jednouživatelská instalace980,-2 000,-2 400,-
Víceuživatelská instalace980,-2 000,-3 200,-

 

Servisní práce1)

Typ službyCena pro zákazníka se Servisní smlouvouStandardní cena
Zásah standardní (zpravidla do 5 pracovních dnů)1)400,-/hod.800,-/hod.
Zásah do 2 pracovních dnů od doručení objednávky2)800,-/hod.1 600,-/hod.
Zásah do 1 pracovního dne od doručení objednávky2)1 200,-/hod2 400,-/hod.
Základní technické zaškolení

v rozsahu cca 20 minut po instalaci

zdarma1 000,-
Základní uživatelské zaškolení

po instalaci v rozsahu do 2 hodin

zdarma2 000,-
Zaškolení libovolného počtu pracovníků

do uživatelských funkcí v rozsahu do 4 hodin3)

2 000,-6 000,-
Školení pokročilých funkcí v rozsahu do 90 minut3)2 000,-5 000,-
Metodické školení u zákazníka

(zahrnuje 6-ti hodinové školení včetně dopravy)

15 000,-20 000,-
Školení ve školícím středisku ATLAS - cena platí při počtu min. 3 účastníků4)1 350,-2 990,-
Doprava5,80,-/km9,80,-/km
Zákaznická podpora

- typové technické dotazy - email

přednostně zdarmazdarma
Zákaznická podpora

- typové technické dotazy - telefon

přednostně zdarma500,- Kč/případ
Zákaznická podpora

- ostatní dotazy

zdarmaod 700,- Kč/případ
Zákaznická podpora

- ostatní dotazy

zdarmaOd 700,-/případ
Zákaznická podpora

- konzultace 5)

zdarma1 000,-/hod.
Metodické školení u zákazníka (zahrnuje 6-ti hodinové školení včetně dopravy)15 000,-20 000,-
Oprava, revize, konverze dat3 000,-8 000,-
Vytvoření sestavy do software LOGINET3 000,-5 000,-
Vytvoření sestavy do software THEMIO3 000,-5 000,-
Cena nové verze programu

(neplatí pro PROFIDATA a CODEXIS)

zdarma33 %/akt. ceny

 

Importní šablony pro produkt EQUANTA®

Typ služby

Cena pro zákazníky se Servisní smlouvou / standartní formát

Cena pro zákazníky se Servisní smlouvou / nestandartní formát

Cena pro zákazníky bez Servisní smlouvy / standartní formát

Cena pro zákazníky bez Servisní smlouvy / nestandartní formát

Šablona pro modul Finanční analýza6)750,-*10 500,-1 500,-15 000,-
Šablona pro modul Finanční plán6)750,-*10 500,-1 500,-15 000,-
Šablona pro modul Operativní cash-flow6)750,-*10 500,-1 500,-15 000,-
Šablona pro modul Oceňování společnosti6)750,-*10 500,-1 500,-15 000,-
Šablona pro modul Investiční záměr6)750,-*10 500,-1 500,-15 000,-

*V rámci Servisní smlouvy poskytujeme import 2 šablon (pro modul Finanční analýza, Operativní cash-flow, Oceňování společnosti) nebo 3 šablon (pro modul Finanční plán a Investiční záměr) zdarma.

 

Importní šablona pro ŘÍZENÍ PRODEJE

Typ službyCena pro zákazníka se Servisní smlouvouStandardní cena
Jednorázový importzdarma8 000,-
Aktualizační import4 800,-10 000,-
Druhý a další jednorázový import3 000,-8 000,-
Programátorské práce na zakázku1 500,-3 820,-

 

  1. Při zásahu u zákazníka budou fakturovány odpovídající cestovní výlohy (doprava).
  2. Termín nástupu po přijetí objednávky je určen servisními kapacitami. Zásahem se rozumí zahájení řešení případu. Pokud povaha případu vyžaduje součinnost s jinými subjekty, bude zákazník informován o postupu řešení v odpovídajícím časovém termínu.
  3. Při tomto školení u zákazníka budou fakturovány odpovídající cestovní výlohy (doprava). V případě hodinové sazby se ceny účtují za každou započatou hodinu.
  4. Hodinou školení se rozumí 1 vyučovací hodina = 45 minut.
  5. Konzultace jsou poskytovány při vyžádání zákazníkem na základě konkrétního požadavku.
  6. Za standardní formát dat pro import jsou považovány libovolné exporty základních seznamů z existujících účetních a ekonomických systémů (např. seznam faktur, seznam majetku, účetní deník, legislativně dané účetní výkazy, apod.) a dále pak data ve formátu softwaru EQUANTA® (tzn. data, která svou strukturou odpovídají souborům exportovaným z produktu).

Za nestandardní formát dat jsou považovány sestavy a kontingenční tabulky vzniklé agregací základních údajů (např. různé sumarizační sestavy, analýzy pomocí OLAP kostek apod.) a manuálně připravené datové soubory, které neodpovídají standardnímu formátu dat (viz výše).

Pozn.: Šablona je funkční na stávající účetní osnově, při které byla zpracována.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Storno podmínky instalace/servisního zásahu

  1. Potvrzenou instalaci/servisní zásah lze odvolat (zrušit, změnit termín) nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem.
  2. V případě odvolání instalace/servisního zásahu ve lhůtě kratší než 2 pracovní dny je objednateli účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny objednané služby. V případě neproběhnutí instalace/servisního zásahu z důvodů překážek na straně objednatele, je objednateli účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny objednané služby a cestovní výlohy servisního technika v plné výši. V případě čerpání instalace/servisního zásahu, jako plnění z uzavřené servisní smlouvy, je tímto čerpání služby považováno za vykonané.
  3. V případě překročení času, rezervovaného pro instalaci/servisní zásah, z důvodů technických problémů na straně objednatele (chyba funkce optické mechaniky, vliv aplikací třetích stran - firewall, antivir na instalaci atd.) není pokračování instalace/servisního zásahu možné, dořešení je možné na základě samostatné objednávky s ohledem na aktuální časový plán servisního technika.