Novinky

Nový doplněk v systému CODEXIS - MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) (31.08.2017)

CODEXIS    CODEXIS ONLINE    CODEXIS ADVOKACIE   

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

 • Otázky a odpovědi ke GDPR - ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně

 • Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

 • Obecná nařízení o ochraně osobních údajů

 • Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR

 • Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – Ochrana osobních údajů (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

Novinka systému CODEXIS - Slovenská legislativa (28.04.2017)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

CODEXIS DESKTOP byl rozšířen o nový doplněk Slovenská legislativa (online). Jedná se o speciální formu doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS ONLINE. Doplněk bude dostupný pro klienty e-CODEXIS, aktivace doplňku se provádí přes funkci „Správa doplňků“ na záložce „Doplňky“.

Nový doplněk v systému CODEXIS - MONITOR PERSONALISTIKA (15.03.2017)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Doplněk Monitor – Personalistika usnadňuje personalistům orientaci v klíčových oblastech práva. K tomuto účelu je vybaven přehledným rozhraním, které zpřístupňuje jednotlivé okruhy dokumentů např. Právní předpisy ČR a EU, Judikaturu – rozhodovací činnost českých soudů, rozhodovací činnost evropských soudů, Důvodové zprávy, Komentáře, Otázky a odpovědi z pracovněprávní poradny, články k tématu personalistika, časopis Praktická personalistika a doplňky Vzory smluv a Lexikon pojmů.

Druhou novinkou ve verzi 7.18 je změna interpretace časopisů v Monitorech – časopisy se nyní zobrazují v doplňku Časopisy Liberis, zobrazení je zde přehlednější než ve filtraci literatury.

Novinky právního informačního systému CODEXIS (16.02.2017)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

V nové verzi právního informačního systému CODEXIS 7.16 jsme pro vás připravili několik změn a vylepšení:

Nově se budou ve verzi 7.16 zobrazovat novinky pomocí RSS kanálu webu www.pravniprostor.cz

 • Aktualizace novinek probíhá po startu systému v případě, že je k dispozici připojení k síti internet
 • Novinky jsou prezentovány na hlavní straně v panelu „Novinky a aktuality“
 • Byla rovněž vytvořena zcela nová záložka „Právní prostor“ v seznamu novinek
 • Zobrazení okna s novinkami z portálu www.pravniprostor.cz včetně dalších podrobností k danému článku a odkazu na celý článek je možné provést pomocí tlačítka „NEW“ v levém horním rohu hlavní pracovní plochy CODEXIS

Další změny ve verzi:

Zúžený výběr – oprava zobrazování informací o zúžení v bublinové nápovědě.

Možnost vyhledávání ve všech datových zdrojích (pro cloudové klienty) → lepší využití nových vlastností pro fulltextové vyhledávání v případě pomalejšího internetového připojení.

Provázání anotací titulů v datovém zdroji Literatura s plnotextovými tituly v knihovně LIBERIS.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (31.01.2017)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Nová verze právního informačního systému CODEXIS 7.15 přináší nové funkční rámce:

MOKA OZ – Komentář s judikaturou

Jedná se o nový titul knihovny LIBERIS, zastřešující komentářové tituly občanského zákoníku.

Pro všechny tituly MOKA byla nově zavedena možnost kopírovat text kapitol a komentářů nejen jako citaci omezenou na 600 znaků. Kopírování lze provádět bez omezení rozsahu kopírovaného textu. V knihovně LIBERIS je rovněž možno kopírovat pomocí kontextové nabídky dokumentu.

Propojení plných textů s doplňkem vzory smluv

Nově jsou některé tituly knihovny LIBERIS opatřeny odkazy na vzory smluv. Pokud má uživatel zakoupenu licenci na doplněk Vzory smluv a podání, pak lze daný vzor či příklad přímo otevřít.

V programu byla také přidána nová funkčnost automatického vytvoření zástupce Monitoru na ploše Windows.

Nové doplňky v systému CODEXIS (23.01.2017)

CODEXIS   

Doplňky typu MONITOR se v poslední době stávají standardním rozhraním právního informačního systému CODEXIS, které uživatelům přehledným způsobem nabízí veškeré dostupné dokumenty k dané problematice. Zpřístupňuje rovněž ostatní části systému, které s daným tématem souvisí, jako jsou například slovníky, vzory smluv, knižní tituly nebo komentáře.

Verze CODEXIS 7.14 přináší monitory rovnou tři, Monitor – Daně, Monitor – Účetnictví a Monitor – Katolická církev.

Zcela nová verze ŘÍZENÍ PRODEJE (16.01.2017)

ŘÍZENÍ PRODEJE   

Nový software pro řešení ŘÍZENÍ PRODEJE je určen především pro obchodní zástupce, manažery prodeje, pracovníky klientského či zákaznického centra a také servisní techniky či školitele.

Dovoluje řídit i sledovat obchodní a další činnosti v různých souvislostech, a to jak na PC, tak i na „chytrém“ mobilním telefonu.

V programu je vytvořen nový Výchozí rozcestník manažera, který umožňuje zobrazení informací o obchodnících – kde jsou aktuálně obchodníci, KPI schůzek, počty schůzek, graf počtu schůzek.

V modulu obchodník byla přidána agenda objednávek, stejně jako byla přidána možnost importu ceníku z XLS souboru a také možnost uživatelsky definovat obsah odpovědní šablony pro zápis obchodního kontaktu.

Tento software vám umožní výrazně zefektivnit jak práci vedoucích pracovníků, tak obchodníků a dalších pracovníků vaší firmy.

Equanta přináší řadu nových změn a vylepšení (10.01.2017)

EQUANTA   

Equanta přináší řadu uživatelských změn v operativním cashflow, v účetní analýze, v institutu benchmarků, jež umožňují mj. vizualizaci trendů v tabulkách výkazů a zobrazování limitů v grafech, v možnostech importů a v dalších vylepšeních a opravách.

SMLOUVY - nová aplikace nejen pro evidenci smluv (10.10.2016)

SMLOUVY   

Zcela nový produkt SMLOUVY je moderní komplexní aplikace sloužící k efektivní práci se smlouvami a k jejich evidenci. Aplikace umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin, přičemž každá smlouva může být zařazena v několika skupinách najednou. Pro jednotlivé smlouvy lze nastavovat jejich stav, typ i vlastní značku. Práce s nimi je tak velice přehledná a snadná. Pro každou smlouvu je možné evidovat neomezené množství z ní vyplývajících lhůt a ty pak exportovat do MS Outlook.

Aplikace umožňuje navíc zveřejňovat smlouvy v Registru smluv ministerstva vnitra prostřednictvím datových schránek.

kontaktovat Klientské centrum

CODEXIS ACADEMIA v nové verzi - září 2016 (23.09.2016)

CODEXIS ACADEMIA   

Vážení studenti,

rádi bychom vám informovali o novinkách v právním informačním systému CODEXIS® ACADEMIA.

Již nyní si můžete požádat o prodloužení licence na aktuální akademický rok 2016/2017, a to na našem studentském portálu (pod tímto odkazem). Pro přihlášení použijte Váš školní email a heslo, jaké jste používali dosud. Novou licenci naleznete v sekci Produkty a licence, zde zvolte možnost „Prodloužit“.

Připravena je pro Vás také nová verze systému s aktuálními daty k 1. 9. 2016, kterou si stáhnete pomocí aktualizační služby NET Servis, kterou spustíte přímo v softwaru CODEXIS® ACADEMIA v menu Nástroje/NET Servis.

 

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (20.09.2016)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Návěstí pro judikaturu a literaturu

Nová možnost, jak zobrazit seznam související judikatury vyfiltrovaný dle paragrafu, je využít návěstí přímo v textu dokumentu, které se zobrazuje na levé straně dokumentu, součástí návěstí je počet související judikatury a literatury. Kliknutím na příslušný odkaz judikatury nebo literatury dojde k přepnutí levého panelu na seznam judikatury/literatury vyfiltrované na vybraný paragraf. Zobrazení návěstí je možno přepínat mezi minimalizovaným/plným stavem pomocí pravého tlačítka myši nad symbolem návěstí. V dialogu nastavení programu je rovněž možno nastavit vzhled návěstí.

Nové možnosti tisku

Připravili jsme také nové možnosti tisku, a to pro právní věty judikátů a uživatelské poznámky. Právní větu lze nyní vytisknout pomocí tlačítka "Tisknout..." v levém dolním rohu okna s právní větou. Uživatelské poznámky můžete tisknout v režimu seznamu, kdy jsou v dokumentu na příslušných místech zobrazeny ikony poznámky s čísly a na konci dokumentu je pak očíslovaný seznam poznámek s jejich zněním. Nebo můžete tisknout poznámky přímo v textu dokumentu, v tomto režimu jsou poznámky umístěny přímo na příslušných místech v dokumentu.

Nový doplněk systému CODEXIS: Monitor - obecní samospráva (22.06.2016)

CODEXIS    CODEXIS ONLINE   

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS nabízí komplexní přehled v problematice obecní samosprávy. Tento užitečný doplněk přináší návody pro řešení životních situací v obci, zpracované předpisy statutárních měst a veřejnoprávní smlouvy mezi městy a obcemi, komplexní vyhledávání v dokumentech souvisejících s tématem obecní samosprávy napříč celým právním informačním systémem CODEXIS, přehledné seznamy souvisejících dokumentů a samozřejmostí je také filtrace podle zvolených parametrů.

CODEXIS Vám usnadní orientaci v tématu obecní samosprávy!

kontaktovat Klientské centrum

CODEXIS ONLINE - moderní design a nové funkce (02.06.2016)

CODEXIS ONLINE   

CODEXIS ONLINE vyšel v nové verzi a na první pohled zaujme svým moderním designem. Nabízí také nový způsob pro vyhledávání dokumentů. To je nyní společné pro všechny datové zdroje, hledání probíhá zároveň jak v názvech dokumentů, tak pomocí fulltextu. Výsledky jsou přehledně seřazeny podle četnosti a významnosti výskytu.
Součástí systému jsou také informace o všech důležitých obsahových novinkách, které najdete pod ikonou "NEW" v levém horním rohu.

Software CODEXIS v novém designu (27.05.2016)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Právní informační systém CODEXIS přichází se zcela novým designem, který následuje nejnovější trendy, a zároveň s doplněnými funkcemi. Změny si všimnete hned po spuštění systému, kdy se zobrazí domovská stránka, která nahrazuje původní rozcestník. Nový systém nabízí společné vyhledávací pole pro hledání dle názvů dokumentů či fulltextu. Výsledky jsou následně zobrazeny podle četnosti a významnosti nalezených výskytů. Práci se systémem zefektivní také přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům a obsahové novinky, které jsme pro Vás připravili.

Novým funkčním rámcem je jednotné vyhledávání napříč všemi datovými zdroji, zároveň přinášíme další usnadnění orientace ve vybraných tématech a zařazujeme dokumenty typu PRŮVODCE. Chceme Vás také informovat o všech důležitých a zajímavých obsahových novinkách, které pro Vás s aktualizacemi do systému zařazujeme – dostupné jsou pod ikonou „NEW“ v levém horním rohu.   

Nová verze systému CODEXIS pro Vás bude připravena v nejbližším období v rámci aktualizace systému.

EQUANTA přináší nový komplexní návrhář výkazů (26.05.2016)

EQUANTA   

Software EQUANTA přichází s novým komplexním řešením v podobě návrháře výkazů, jenž umožňuje vytvářet a upravovat všechny typy výkazů a funkcí, včetně těch, které jsou dodávány spolu s produktem (tzn. rozvaha, rozbory ukazatelů, controlling, atd.). Výstupy návrháře lze samozřejmě tisknout, a to včetně víceúrovňového záhlaví tabulek.

MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK přichází s novou aplikací pro hlídání stavu zpráv (12.05.2016)

MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK   

Podporou softwaru Manažer datových schránek je nyní samostatná aplikace Hlídací agent pro hlídání stavu zpráv na účtu. Samotné zprávy nejsou stahovány, stahují se pouze hlavičky. Aplikace zobrazuje upozornění na nové nálezy a zároveň zasílá informační email na zadané adresy. Je zcela samostatná a nevyžaduje spolupráci se softwarem Manažer datových schránek, může tedy běžet nepřetržitě. Samozřejmostí je možnost nastavení intervalu kontrol a počet emailových adres, na které má být rozesíláno upozornění.

Software ŘÍZENÍ PRODEJE v nové verzi (26.04.2016)

ŘÍZENÍ PRODEJE   

Hlavní změnou v nové verzi programu je vytvoření služby serveru Řízení prodeje, která je spuštěna automaticky při startu PC a je nezávislá na přihlášení uživatele. Aplikace nyní uživatele upozorní na skutečnost, že je na webových stránkách k dispozici nová verze softwaru. Dále byl doplněn kalendář o možnost tisku všech typů protokolů současně (školení, instalace a servis). Upraven byl také export obchodních jednání do Outlooku a spousta dalších funkcí.

Vyhlášení výsledků soutěže Ukaž svou kreativitu V (11.04.2016)

CODEXIS ACADEMIA   

Velmi nás těší Váš zájem o soutěž "Ukaž svou kreativitu", do které přispělo několik talentovaných autorů svými příspěvky. Všem soutěžícím děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme!

Výherci soutěže o nejlepší článek s právní tematikou „Ukaž svou kreativitu V“

 

Vyhlašujeme další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek "Ukaž svou kreativitu V" (14.03.2016)

CODEXIS ACADEMIA   

CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz, vyhlašuje další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou.

Lákají Tě témata z programu odborného kongresu Právní prostor 2016? Nech projevit svou kreativitu, pošli nám článek na některé z těchto témat a vyhraj vstup na prestižní odborný kongres Právní prostor 2016! Pravidla jsou jednoduchá a ve hře jsou hodnotné ceny, mimo jiné také odborná literatura od nakladatelství GRADA a ANAG!

Podrobná pravidla soutěže naleznete na podstránce SOUTĚŽ, informace o soutěži také mezi událostmi na Facebook profilu Codexis Academia a na Facebook profilu Právní prostor.cz.

 

Novinky v aplikaci MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK (08.03.2016)

MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK   

Díky upgradu vývojového prostředí byla několikanásobně zvýšena rychlost práce v aplikaci, a to především při startu aplikace a při načtení zpráv. Účty byly přeorganizovány, pod hlavním účtem je možné spravovat libovolné množství dalších uživatelských účtů. V rámci nastavitelných seznamů lze pro více účtů najednou zadat příkaz pro stahování.
Pro větší komfort byla přidána funkce našeptávače v polích pro zadání příjemce. Rozšířen byl také dialog pro přeposlání datové zprávy na email.
Změny se dotkly i vzhledu aplikace a uživatel si nyní může zvolit barevné schéma.

více k novinkám ve verzi zde

CODEXIS přináší tematické okruhy v novém pojetí (25.02.2016)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

V nové verzi právního informačního systému CODEXIS naleznete vylepšenou strukturu tematických okruhů. Cílem je usnadnit uživateli orientaci v dokumentech týkajících se daného tématu. Tematické okruhy byly pečlivě analyzovány a obsahují výběr těch nejdůležitějších dokumentů relevantních pro dané téma. Dokumenty v jednotlivých tématech jsou řazeny tak, aby byl nejdůležitější předpis daného tématu uveden na prvním místě, po něm následují jeho prováděcí předpisy a další dokumenty. Vše je řazeno chronologicky.
Byly doplněny také některé nové zajímavé okruhy, např. Veřejné zakázky a koncese nebo Insolvenční řízení, rozšířeny byly také Předpisy pro obchodně podnikatelskou činnost.

Novinky v doplňku právního informačního systému CODEXIS - Sledované dokumenty (18.02.2016)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Připravili jsme pro vás novinky v doplňku právního informačního systému CODEXIS - Sledované dokumenty.
Cílem doplňku Sledované dokumenty je upozorňovat uživatele na změny znění dokumentů datového zdroje Legislativa ČR.

Nově je možno zadat sledování nejen dokumentu jako celku, ale i jednotlivých ustanovení v dokumentu zvlášť. Informace o změnách v dokumentu byly rovněž obohaceny a to o seznam ustanovení, u kterých došlo ke změně. Tyto informace jsou dostupné pro každou novelizaci.
Dialogové okno sledovaných dokumentů bylo dále rozšířeno o seřazený seznam změněných ustanovení, pomocí kterého může uživatel otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Dále má uživatel možnost porovnání změn novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

více o doplňku

Software EQUANTA v nové verzi - snadné vyhledávání a filtrace (24.11.2015)

EQUANTA   

Produkt EQUANTA přináší v aktuální verzi nové globální nástroje pro vyhledávání, filtraci a návrh ukazatelů a výkazů.
Možnost pohodlně vytvářet vlastní výkazy je nedílnou součástí produktu EQUANTA. Návrhář ukazatelů slouží k definici sad vzorců a konstantních hodnot, které se poté dají využívat v různých výkazech, anebo jako součást vzorců jiných ukazatelů.
Návrhář výkazů slouží k vytváření vlastních výkazů, jejichž součástí mohou být jakékoliv zvolené ukazatele - ať již vlastní, anebo předpřipravené.
Pomocí globálního filtru lze nyní efektivně omezit množinu vstupních účetních dat tak, aby výsledky prezentované v jednotlivých výkazech obsahovaly jen zvolené záznamy – např. vybraná střediska, rozsah datumů, rozmezí částek, IČ zvolených zákazníků, apod. Jednotlivé kombinace filtrů lze pohodlně ukládat a načítat.
Jistě oceníte také možnosti globálního vyhledávání, které umožní snadno nalézt požadované výkazy, umístění potřebných ukazatelů ve výkazech, záznamy účetních dat obsahující zadaný text, dříve otevřené projekty, či součásti produktu, které chcete použít v aktuálně otevřeném projektu.

Daňová kancelář představuje novinku - Kontrolní hlášení (06.11.2015)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ   

DAŇOVÁ KANCELÁŘ je oblíbený software na kompletní zpracování daňových přiznání a veškeré související agendy. Modul Daň z přidané hodnoty nyní přináší novinku - Kontrolní hlášení, nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH.
Tato novinka přináší možnost kontroly mezi kontrolními hlášeními a daňovým přiznáním, dále import dat z účetních systémů, elektronické podání a možnost skupinového podání. Velkým přínosem je vyhledávání dle zvolených kritérií v kontrolních hlášeních.

kontaktovat Klientské centrum

Nová generace softwaru EQUANTA (20.10.2015)

EQUANTA   

Přicházíme s novou generací softwarového produktu EQUANTA, která poskytuje uživateli širokou škálu výpočetních, přehledových a pomocných funkcí pro zpracování vlastních podnikatelských záměrů a analýz dosažených výsledků hospodaření.
V rámci jednoho projektu je nyní možné pracovat se skutečnými, nebo modelovanými daty zvolené účetní jednotky. Základem pro veškeré výpočty jsou data účetního deníku či hlavní knihy, které lze jednoduše importovat.
EQUANTA v nové verzi nabízí moderní design a uživatelsky nastavitelnou úvodní stránku s možností dynamického zobrazování obsahu zvolených projektů.

Komplexní možnosti propojení všech účetních dat v reálném čase, přímé srovnávání údajů zvolených projektů, snadná možnost globální změny sledovaného období a individuální definice veškerých ukazatelů činí z produktu EQUANTA jedinečný nástroj analýzy a plánování.

Monitor - veřejné zakázky: nový doplněk systému CODEXIS (19.10.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® zefektivňuje práci s dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek. Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení judikatury českých a evropských soudů, rozhodnutí ÚOHS, důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku.
Dokumenty veřejné správy jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu.

Více o doplňku zde.

Novinky v doplňku Komentáře LIBERIS (15.10.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Nová verze softwaru CODEXIS přichází s nástrojem, který uživatelům CODEXIS umožňuje vygenerovat citace z textů komentářů prezentovaných v rámci doplňku LIBERIS. Citaci z textu komentáře lze vytvořit pomocí tlačítka umístěného v pravé horní části  okna komentáře tak, že uživatel vybere kurzorem myši část textu komentáře, kterou chce citovat. Následně stiskne tlačítko "Vytvořit citaci", citace je automaticky vytvořena, opatřena citační informací a vložena do schránky Windows. Pomocí klávesové zkratky CTRL+V může uživatel citaci vložit do libovolného textového editoru.

Software EQUANTA ve zcela nové verzi (24.09.2015)

EQUANTA   

EQUANTA ve verzi 7 přináší zásadní změny v možnostech uživatelského rozhraní, práce s daty, definice jednotlivých výkazů a mnoha dalších funkcích. V nové verzi je možné sdílení analyzovaných a plánovaných dat napříč všemi moduly. Dále byla připravena dynamická úvodní stránka - rozcestník, který umožňuje definovat zobrazení klíčových údajů z vybraných projektů.
Také návrh všech ukazatelů a výkazů je řešen dynamicky, což umožňuje flexibilně reagovat na individuální potřeby konkrétního zákazníka i změny v legislativě.

Nová verze produktu EQUANTA představuje zcela nové řešení ve spojení s moderním uživatelským rozhraním a s podporou snadné změny vzhledu.

Usnadněte si práci s nejnovější verzí softwaru EQUANTA!


Představujeme nový studentský portál CODEXIS ACADEMIA (21.09.2015)

CODEXIS ACADEMIA   

Vážení studenti,
připravili jsme pro Vás nový studentský portál, díky kterému budete mít snadnější přístup jak k aktualizacím a licencím softwaru CODEXIS® ACADEMIA, tak ke správě svých osobních údajů.
Pro využívání výhod studentského portálu se přihlaste kliknutím na modré tlačítko „PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU CODEXIS® ACADEMIA“ v pravém horním rohu.
Jako přihlašovací jméno (políčko školní e-mail) zadejte e-mailovou adresu, heslo pro přístup do portálu je stejné jako Vaše původní heslo, které jste i dosud používali. V případě zapomenutí hesla požádejte o jeho obnovení pod záložkou portálu „Zapomenuté heslo“.

Velkou novinkou portálu je možnost volby mezi variantou lokální instalace CODEXIS® ACADEMIA nebo variantou cloudové verze systému CODEXIS® ACADEMIA CLOUD. Změnu varianty produktu je možné uskutečnit 2x během školního roku.

O prodloužení licence k softwaru na nový školní rok budete moci požádat pod záložkou portálu „Produkty a licence“. Tato možnost se ve Vašem účtu zpřístupní po expiraci platné licence, tj. po 31.10.2015.

 

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (16.09.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Nová verze softwaru CODEXIS přináší mimo jiné doplnění možností fulltextového vyhledávání. Vyhledávání v dokumentech dle názvu bylo upraveno tak, že pokud není nalezen žádný výsledek, je uživateli aktivně nabídnuta možnost vyhledat zadání pomocí fulltextu. Zároveň byl o fulltextové vyhledávání rozšířen doplněk Právní slovníky. Úpravy se dotkly také doplňku Komentáře LIBERIS a VZORY SMLUV - nově jsou texty komentářů propojeny se vzory smluv pomocí hypertextových odkazů.

CODEXIS přináší v nové verzi rozšíření dokumentů Legislativy Evropské unie (09.09.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Nedílnou součástí právního informačního systému CODEXIS je Legislativa Evropské unie, která obsahuje dokumenty publikované v řadě L a C Úředního věstníku EU, dokumenty ze zvláštního vydání Úředního věstníku EU, konsolidovaná znění vybraných dokumentů i dokumenty KOM. Nově byla skupina dokumentů KOM rozšířena o dokumenty JOIN, tedy o přípravné akty (návrhy), které byly zavedeny v lednu 2012 Generálním sekretariátem Evropské komise. Jedná se o tyto typy dokumentů - společné návrhy, sdělení, zprávy, bílé a zelené knihy.
Rovněž byly rozšířeny možnosti filtrace a vyhledávání v těchto dokumentech.

Software KONTROLA INSOLVENCE v nové verzi (04.09.2015)

KONTROLA INSOLVENCE   

V nové verzi produktu KONTROLA INSOLVENCE jsou insolvenční řízení označována podle toho, jak přesná shoda nastala v porovnání s insolvenčním rejstříkem, je rozlišována úplná a částečná shoda. Stav je možné změnit také ručně, případně vybraná insolvenční řízení zcela odstranit. Propojením s databází ARES lze dohledat také datum narození podnikající fyzické osoby.

ADVOKÁTNÍ SPIS vyšel v nové verzi (04.09.2015)

ADVOKÁTNÍ SPIS   

Produkt ADVOKÁTNÍ SPIS v nové verzi umožňuje v nastavení zvolit typ komponenty, která zobrazuje náhledy dokumentů ve formátu PDF, uživatel si tak může zvolit způsob podle nastavení svého počítače. Nová verze přinesla také úpravy Korespondence a Kontroly insolvence.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ vyšla v nové verzi (03.08.2015)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ   

Daňová kancelář byla ve své nové verzi doplněna o několik funkcí. Daňový spis nyní spolupracuje s Microsoft Office (Outlook, Word, Excel), v obsahu spisu je možné editovat přílohu, v číselníku vzorů dokumentů lze pracovat se zástupnými znaky. Tisk spisu je nyní možný i po samostatných oddílech a byla upravena celková ergonomie při vytváření nového spisu.

Nová verze softwaru ADVOKÁTNÍ SPIS (03.08.2015)

ADVOKÁTNÍ SPIS   

Software Advokátní spis vyšel v nové verzi a byl tak rozšířen o další funkce. Bylo připraveno třídění spisů podle značky, upraveno zobrazování popisu spisu při založení nové položky, faktury lze nyní označovat jako dobropisované, upraveno bylo také zobrazování náhledů dokumentů ve formátu pdf. Ke změnám došlo také v logice volby oprávění uživatele a u reportů měsíčních sumářů.

Nové vzory smluv a podání z oblasti správního práva (09.06.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Do oblíbeného doplňku právního informačního systému CODEXIS - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – byl zařazen balíček 230 nových vzorů z oblasti správního práva. Autorem je renomovaná advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák a vzory vznikaly pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem tohoto doplňku. Vzory v doplňku obsahují kromě samotného textu smlouvy či podání také vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu.

Právní kalkulačka v nové verzi (04.06.2015)

PRÁVNÍ KALKULAČKA   

Nová verze softwaru Právní kalkulačka je doplněna o několik užitečných funkcí. Nově je vkládána věta se zdůvodněním toho, proč byla snížena výše náhrady nákladů řízení, která zohledňuje procentuální úspěšnost. Je také možné zadat více stavění lhůt v hmotněprávním lhůtníku. Výpočet částí lhůty byl upraven tak, že lze výběrem zobrazit třetinu, polovinu, nebo dvě třetiny zadané lhůty. Pokud se provádí výpočet zákonného úroku z prodlení, lze nově zobrazit větu určenou pro vložení do rozhodnutí, která nastiňuje způsob výpočtu celkové částky. A změna se dotkla také odměny advokáta v trestním řízení, která je nyní upravitelná.

Aktuální verze systému CODEXIS přináší nové funkce (28.04.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Právní informační systém CODEXIS ve své nové verzi nabízí rozšíření funkcí, které usnadní práci se systémem. Stávající funkce pro lokální zálohu a obnovu uživatelských dat byla rozšířena o možnost lokálně ukládat data i ze síťového profilu, stejným způsobem lze data síťového profilu i obnovit. Funkce „Záloha uživatelských dat“ se nachází na záložce „Nástroje".

Přechod ze systému PROFIDATA na vyšší verzi CODEXIS START (14.04.2015)

CODEXIS   

Od dubna dochází k přechodu ze systému PROFIDATA na vyšší verzi softwaru CODEXIS START. V právním informačním systému CODEXIS START naleznete vše, na co jste byli zvyklí a navíc Vám nový software nabízí rozšíření stávajících možností.

Zároveň dochází na přání většiny našich klientů ke změně ve způsobu aktualizací softwaru a od dubna 2015 budou aktualizace datového obsahu i obslužného programu právního systému CODEXIS prováděny automaticky prostřednictvím internetového připojení v podobě služby NET Servis. Čistě internetová aktualizace služby tak nahradí dnes již zastaralý postup aktualizací pomocí zasílaných DVD médií.

Automatické aktualizace právního informačního systému CODEXIS (14.04.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Na přání většiny našich klientů měníme způsob aktualizací softwaru a od dubna 2015 budou aktualizace datového obsahu i obslužného programu právního systému CODEXIS prováděny automaticky prostřednictvím internetového připojení v podobě služby NET Servis. Čistě internetová aktualizace služby tak nahradí dnes již zastaralý postup aktualizací pomocí zasílaných DVD médií.

Software ADVOKÁTNÍ SPIS vychází v nové verzi (18.02.2015)

ADVOKÁTNÍ SPIS   

ADVOKÁTNÍ SPIS vyšel v nové verzi, která přináší několik doplnění a vylepšení produktu. Pro filtraci v seznamu spisů byla přidána možnost filtrovat podle stavu věci, k záznamu o lhůtě byla doplněna kolonka pro zadání data splnění. Byl upraven export do MS Excel, před samotným exportem je zobrazen dialog s možností nastavení formátu exportovaných buněk. Nově je také možné zobrazit ve Vyúčtování přes tlačítko Přehled dlužníků seznam faktur, které jsou po zvoleném limitu splatnosti.
Byla doplněna také informace o všech zálohách pro daný spis a spousta dalších užitečných funkcí.

Komentáře LIBERIS - nový reklamní videospot (12.02.2015)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Byla připravena nová videoprezentace unikátního doplňku LIBERIS. Videospot byl poprvé prezentován v rámci prestižní akce Právník roku, která se konala 30. ledna 2015 v hlavním sále Kongresového centra v Praze. V rámci galavečera byla rozdána ocenění hned v několika kategoriích a vyhlášení právníci si odnesli skleněnou sošku sv. Yva. Partnerem této významné události byl také CODEXIS ADVOKACIE a zástupce naší společnosti měl tu čest předat cenu vítězi kategorie Talent roku. Akce byla podporována také mediálním partnerstvím portálu Právní prostor.cz.

Nové video k produktu LIBERIS má výrazný reklamní charakter, který podtrhuje všechny výhody a revoluční funkce tohoto doplňku. Svým zaměřením je ideální pro představení produktu na odborných akcích naší společnosti i akcích našich partnerů, v průběhu roku tak bude za účelem prezentace využíváno při mnoha příležitostech.

Videospot naleznete na Youtube.com pod tímto odkazem nebo také na webových stránkách naší společnosti.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

CODEXIS    CODEXIS ONLINE    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE    ADVOKÁTNÍ SPIS    PRÁVNÍ KALKULAČKA    EQUANTA    NAVIGAL    MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK    KONTROLA INSOLVENCE    DAŇOVÁ KANCELÁŘ    CODEXIS ACADEMIA    CODEXIS MOBILE    ŘÍZENÍ PRODEJE   

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

Ve všech krocích Vám bude nápomocno naše Klientské centrum.

ADVOKÁTNÍ SPIS v nové verzi přináší spoustu užitečných funkcí (16.12.2014)

ADVOKÁTNÍ SPIS   

Nová verze produktu ADVOKÁTNÍ SPIS přináší spoustu novinek a doplnění. Seznam dokumentů a evidence korespondence byl rozšířen o panel s rychlým náhledem dokumentu a byla přidána nová funkce pro převod dokumentu do formátu pdf. Depozita mají nově hlavní globální okno s pohledem na všechna evidovaná depozita zadaná ve všech spisech a pro kontrolu insolvence byla doplněna ikona, která je zobrazována v případě přidání nového dokumentu, i když tento dokument nemění stav samotného řízení. Rozšířena byla také sekce Nemovitosti a přibyly další funkce.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ vychází v nové verzi (16.12.2014)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ   

Daňová kancelář vyšla v nové verzi, která přináší mnoho novinek a doplnění systému. Pro modul Daňový spis byla přidána možnost čtení a evidence údajů z katastru nemovitostí a do modulu Daň z přidané hodnoty byl zapracován nový formulář „Přihláška do systému MINI ONE STOP SHOP“. V rámci menu s číselníky byl připraven nový číselník finančních úřadů s možností vyhledávání koeficientů a cen katastrálních území, který lze aktualizovat pomocí internetu z Finanční správy, v modulu Daň z nemovitých věcí 2014 nyní nově probíhá kontrola koeficientů a cen KÚ s číselníkem Finanční správy.

CODEXIS doplněn o novou funkci pro zvýrazňování textu (16.12.2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Právní informační systém CODEXIS byl doplněn o novou funkci pro zvýraznění textu v dokumentu. Tato novinka tak významným způsobem doplňuje uživatelské možnosti pro práci s dokumentem a přirozeně navazuje na uživatelské poznámky, záložky a témata. Novou funkci „Zvýrazňovač“ naleznete v menu na záložce Práce s dokumentem.

Části textu můžete zvýrazňovat podbarvením pozadí písma nebo jeho podtržením, barvy lze uživatelsky upravovat či měnit název zvýraznění. Výhodou tohoto nového řešení je možnost připojit ke každému zvýraznění také poznámku, nad otevřeným dokumentem pak lze zobrazit seznam míst, která obsahují zvýraznění, stejně tak máte k dispozici přehled všech dokumentů, ve kterých bylo zvýraznění použito. Vlastnosti zvýraznění jsou podporovány také v tisku dokumentu a náhledu tisku.

Komentáře LIBERIS - videoprezentace produktu (05.12.2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

V rámci podpory produktu Komentáře LIBERIS byla připravena také videoprezentace, která představuje komfort používání tohoto inovativního nástroje a názorně ukazuje, jak doplněk přispívá k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů právních předpisů.

Doplněk Komentáře LIBERIS přinesl rozšíření právního informačního systému CODEXIS o unikátní databázi komentářů odborníků z již publikovaných právních děl a jejich přiřazení k jednotlivým právním předpisům resp. jejich paragrafům. Komentáře LIBERIS vycházejí z více než 300 právních titulů renomovaných a uznávaných autorů, nabízí tak výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.
Videoprezentaci naleznete na Youtube.com pod tímto odkazem nebo také na webových stránkách naší společnosti. 

CODEXIS přináší nový funkční rámec pro změny v paragrafu (01.12.2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

CODEXIS přichází s novinkou, která zásadním způsobem rozšiřuje stávající funkčnost seznamu změn v paragrafu. Nové řešení spojuje tři funkce, které se vzájemně podporují a přispívají k zlepšení srozumitelnosti a ergonomie této oblasti. Uživatel má nyní k dispozici analýzu změn v oblasti vybraného paragrafu přes všechna znění dokumentu, která umožňuje vytvořit skutečný seznam pouze relevantních úprav daného paragrafu a jednoduchý přechod mezi nimi. Zároveň byla vizualizována dostupnost dalších znění přímo při procházení samotného dokumentu CODEXIS v záhlaví paragrafu, kliknutím na šipky se zobrazí dialog pro výběr možnosti přechodu na znění nebo srovnání s tímto zněním. Třetí výhodou nového řešení je začlenění funkčnosti srovnání znění nezávisle na intervalu zvýraznění změn, které si již není potřeba pro tyto účely nastavovat ani zkoušet ručně nastavovat jednotlivá znění.

Provoz systému CODEXIS nově také na cloudovém serveru (31.10.2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE   

Právní informační systém CODEXIS® je možné používat lokálně i síťově s možností definice práv a nastavení prostředí jednotlivých uživatelů. Novou variantu kromě toho představuje využití provozu systému na cloudovém serveru.

Systém CODEXIS® je pravidelně aktualizován a doplňován novými informacemi. V rámci doplňku CODEXIS® NET Servis je možné systém aktualizovat přes internet a zvolit si periodu jednotlivých aktualizací.

Novou provozní platformou je CODEXIS® CLOUD, která umožňuje automatické aktualizace datového obsahu v nejvyšší možné periodě s minimálními nároky na rychlost připojení pro jeden přístup. Není nutná aktualizační služba NET Servis, která by běžela v prostředí klienta; významným faktorem je také řádové snížení objemu vlastní instalace u klienta.

Více o produktu a možnostech provozu systému zde.

Komplexní systém k efektivnímu řízení advokátní kanceláře ADVOKÁTNÍ SPIS v nové verzi (23.10.2014)

ADVOKÁTNÍ SPIS   

Advokátní spis, moderní komplexní softwarový produkt sloužící k efektivnímu řízení advokátní kanceláře, vyšel v nové verzi, která přináší spoustu změn a vylepšení systému. Nejvýraznější novinkou je nová hlavní sekce Nemovitosti, která umožňuje evidenci nemovitostí a dohledání detailu k zadané nemovitosti prostřednictví služby Nahlížení do katastru nemovitostí od ČÚZK. Takové záznamy nemovitostí pak lze spojit se spisem a klientem a k danému záznamu přidat libovolnou poznámku. Nově byla přidána tzv. archivace práce s dokumenty, tj. funkce pro zálohování jednotlivých verzí dokumentu ukládaných v databázi. Rozšířením systému je také možnost sledovat změny ve vybraných řízeních na portálu InfoSoud. Aplikace rovněž nabízí využití internetových služeb, jako jsou kontrola odcizených dokladů, kontrola poštovních adres, zobrazení adresy na mapě a sledování zásilek na portálu České pošty.

Software DAŇOVÁ KANCELÁŘ v nové verzi (23.10.2014)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ   

DAŇOVÁ KANCELÁŘ, software na kompletní zpracování daňových přiznání, vyšla v nové verzi, která přináší spoustu novinek, a to jak systémových, tak obsahových. Daňový spis, hlavní a základní modul, byl mimo jiné rozšířen o hromadnou generaci emailů ze vzorových dokumentů a byla vylepšena ergonomie přiřazování příloh.

Modul Spotřební daň
- Do systému byly zapracovány nové sazby pro tabákové výrobky dle zákona č. 201/2014 Sb.

Modul Nárok na vrácení spotřební daně
- Pro klienty s rozšířenou licencí modulu byla připravena možnost zpracování přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. (zelená nafta).

Modul Daň z příjmů fyzických osob
- V modulu je zohledněna možnost uplatnění slevy na poplatníka podle §35ba/1 pro případ, že poplatník pobíral starobní důchod k 1.1.2013.

V nabídce je nově také možnost využít průběžné zpracování daní k vybraným modulům pro specifické případy.

Nová verze systému ŘÍZENÍ PRODEJE (10.10.2014)

ŘÍZENÍ PRODEJE   

Softwarový pomocník pod názvem ŘÍZENÍ PRODEJE vyšel v nové verzi, která přináší zvýšení komfortu práce se systémem. Nejvýraznější novinkou je nová položka Rezervace termínu, která byla nasazena v modulech Školitel ONLINE a Technik ONLINE – každý nárok může mít nyní zadáno pro vybraného řešitele více rezervací termínu, které „blokují čas“ řešitele do definitivního potvrzení termínu ze strany klienta. Poté lze rezervaci změnit na standardní plán výkonu, ostatní zadané rezervace se automaticky zruší. Aktualizace se dotkla také modulu Obchodník ONLINE, pro který byla mimo jiné do vyhledávání doplněna možnost hledání podle textu v zápisu nebo poznámce obchodního kontaktu ve vlastních obchodních kontaktech.

CODEXIS JUSTICE je na soudech v České republice oblíbeným právním informačním systémem (24.09.2014)

CODEXIS JUSTICE   

Právní informační systém CODEXIS® JUSTICE, který je určen zejména pro potřeby soudců, státních zástupců, justičních či právních čekatelů, asistentů, vyšších soudních úředníků či jiného vybraného administrativního aparátu soudů a státních zastupitelství, je mezi uživateli z řad justice stále oblíbenější.

V současné době tento systém využívá 88 % českých soudů a 98 % státních zastupitelství.

LIBERIS - unikátní systém poskytující komentáře renomovaných autorů k jednotlivým paragrafům (09.07.2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® pod názvem LIBERIS® přináší jedinečný přístup ke kvalifikovaným názorům autorů odborných publikací a jejich přiřazením k příslušným zákonům či jejich paragrafům. Komentářové texty jsou pořizovány ve spolupráci s renomovanými českými nakladatelskými domy - ANAG, LINDE PRAHA, LEGES a Ústav státu a práva AV ČR. Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních titulů a přičleněním jejich relevantních částí k souvisejícím paragrafům v právním informačním systému CODEXIS®, díky čemuž může systém nabídnout nejobsáhlejší databázi právních textů. Doplněk LIBERIS tak poskytuje výjimečné srovnání zpracované problematiky v širším tematickém záběru.

Více o novince zde.

Monitor rekodifikace v komfortu prostředí CODEXIS (2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Šikovný pomocník pro rok 2014 je novým doplňkem právního informačního systému CODEXIS®. Modul umožní uživatelům zcela jedinečný a mimořádně pohodlný přistup ke všem informacím a dokumentům, které se rekodifikace soukromého práva týkají. Nová funkce zaujme svým atraktivním designem, intuitivním ovládáním a celou řadou užitečných funkcí, které zjednoduší práci s požadovanými dokumenty a hledanými informacemi k rekodifikaci soukromého práva.

Vzory smluv a podání v rekodifikačním kabátu (2014)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Oblíbený doplněk právního informačního systému CODEXIS® - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – prochází komplexní rekodifikační aktualizací vlivem změn, které s sebou problematika rekodifikace soukromého práva přináší. Uživatelé doplňku jsou kromě stávajících vzorů vybaveni už i celým balíčkem 150 různých vzorů smluv, podání a dalších dokumentů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Řízení prodeje nebylo nikdy jednodušší! (2014)

ŘÍZENÍ PRODEJE   

Čerstvá softwarová novinka pod názvem ŘÍZENÍ PRODEJE je sestavena ze tří samostatných modulů, jež jsou vzájemně propojené a umožňují tak sledovat činnosti v různých obchodních souvislostech. Produktová novinka přispívá k informovanosti a provázanosti obchodní činnosti v rámci společnosti a zároveň k řízení prodeje a s tím související obchodní agendy. Tím výrazně zvyšuje efektivitu obchodního procesu.

Daňový spis v roli hlavního modulu softwaru Daňová kancelář (2013)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ   

Hlavním a základním modulem softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ® je nový modul ĎAŇOVÝ SPIS, pomocí kterého si vytvoříte dokonalý přehled o daňových přiznáních různých klientů. Slouží také k evidenci záloh a plateb daně a současně poskytuje přehled o korespondenci, zálohách a platbách mezi klientem a jeho zástupcem. Modul je určen především pro daňové zástupce a může být provozován samostatně nebo v kombinaci s dalšími užitečnými moduly softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ®.

Novinkou aplikace je kontrola registru nespolehlivého plátce DPH (2013)

KONTROLA INSOLVENCE   

Součástí aplikace Kontrola Insolvence je nově i kontrola REGISTRU NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE DPH, který umožňuje ověření spolehlivosti plátců, a to na základě registru Ministerstva financí. Označení nespolehlivého plátce DPH získává ten plátce, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Aplikace umožňuje zobrazit výsledek prověřování hledaného pláce DPH pomocí zadání jeho DIČ, ale zároveň nabízí i možnost hromadné kontroly seznamu vámi zvolených subjektů.

CODEXIS 6 přináší nenahraditelného pomocníka a průvodce rekodifikací soukromého práva (2013)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Právní informační CODEXIS® přináší další funkční novinku, a to Průvodce rekodifikací soukromého práva, která výborně poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní. Nový nástroj totiž nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu a je tak nenahraditelným pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dosavadních právních úprav, které rekodifikaci soukromého práva podléhají, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014. 

Revoluční modul CITEX v rámci právního informačního systému CODEXIS 6 (2013)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Verze 6 právního informačního systému CODEXIS® přichází s jedinečným modulem, a to Citačním systémem judikatury CITEX®, který Vám podstatně zjednoduší a zefektivní práci s judikáty. CITEX® totiž umožňuje objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou. Více o tomto modulu naleznete na webových stránkách www.citex.cz, kde si můžete rovněž prohlédnout i nový videospot doplňku CITEX®. V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat naše Klientské centrum na telefonním čísle 596 613 333 nebo na emailu klientske.centrum@atlasconsulting.cz.

Nová verze produktu CODEXIS přináší zásadní inovace, nový design, ergonomii ovládání produktu a jedinečný modul (2013)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové verzi 6 právního informačního systému CODEXIS®, která bude dostupná již od 15. března 2013 a která s sebou přináší několik zásadních novinek. Především se jedná o nový design, ergonomii ovládání produktu a řadu funkčních inovací, jako např. komfortní nastavení velikosti písma v seznamech a ovládacích prvcích dle nastavení DPI systému Windows. Kromě toho přichází verze 6 s jedinečným modulem, a to Citačním systémem judikatury CITEX®, o kterém se dozvíte více na www.citex.cz.

Čistě internetová aktualizace právního systému CODEXIS prostřednictvím služby NET Servis (2012)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Velmi nás těší narůstající zájem našich klientů o doplňkovou službu NET Servis – internetovou aktualizaci právního informačního systému CODEXIS®. Zároveň stále častěji zaznamenáváme podněty ze strany uživatelů, kteří považují zasílání měsíčních aktualizačních DVD za zbytečné. Na základě těchto faktorů reagujeme modernizací našeho přístupu a rozhodli jsme se klientům využívajícím NET Servis nabídnout přechod na čistě internetovou aktualizaci této služby. Tito zákazníci od nás místo měsíčních aktualizačních DVD obdrží „servisní“ aktualizační DVD vždy jednou ročně (v lednu). Pokud jste od nás dosud neobdrželi nabídku k přechodu na čistě internetové aktualizace, kontaktujte naše klientské centrum na e-mailu: klientske.centrum@atlasconsulting.cz nebo na telefonním čísle: 596 613 333.

Průběžná internetová aktualizace dat v systému CODEXIS (2012)

CODEXIS    CODEXIS ADVOKACIE    CODEXIS JUSTICE   

Uvedli jsme na trh novinku v podobě průběžných internetových aktualizací ve vašem právním informačním systému CODEXIS®. Průběžná internetová aktualizace vám přinese až denní aktualizaci dat. Ty nejaktuálnější informace v systému CODEXIS® vám zajistí nadstandardní doplněk programu CODEXIS® NET Servis Plus. Máte-li zájem dovědět se o této službě více, neváhejte kontaktovat naše Klientské centrum.

Advokátní spis je v nové verzi doplněn o nové funkce (30.11.-0001)

ADVOKÁTNÍ SPIS   

V nové verzi systému Advokátní spis byla zapracována druhá snížená sazba DPH a v číselníku lze zvolit, zda bude použita pro nové období, následně je nabízena pro zadání výdajů a pro faktury, zálohy a dobropisy.
Byla přidána funkce ukládání změn v datech spisu, informace o editaci či smazání jsou zaznamenávány do databáze. Nad seznamem těchto akcí pak lze filtrovat údaje ke konkrétnímu uživateli.
Dále došlo k celkovému přepracování zadávání a práce se smluvenými cenami. Nově jsou data z číselníku smluvené ceny zobrazována ve všech spisech, u kterých je to povoleno. Smluvenou cenu z hlavního číselníku a z číselníku klienta lze pro konkrétní spis dodatečně speciálně schovat.
Upravena byla také přehledová strana spisu, na kterou byly přidány nové položky vlastností.