Přehled změn ve verzi 1.1.49.9:

  • Paušální měsíční vyúčtování – Přenos nevyčerpaných hodin do dalšího měsíce, s možností nastavit limit dopočítávaných měsíců
  • Čísleníky – Subjekty – Zobrazit spisy, kde je subjekt jako další účastník
  • Celkový tisk spisu – Tabulka odměny – Oprava sumáře celkové ceny, nezapočítávají se položky Nefakturovat