Přehled změn ve verzi 1.1.49.8:

  • Odměny a výdaje – Možnost zadávání druhého času – Odpracováno pracovníkem
  • Vyhledávání spisu – Nové pole v nástrojové liště
  • Nové okno pro přehlednější zobrazení hlídaných subjektů na serveru
  • Daňový doklad k zaplacené záloze – volba pro tisk záloha zaplacena, k doplacení nula
  • Záloha (Zálohová faktura) – použito zaokrouhlování z obecného nastavení
  • Dialog subjektu – Napsat email – Nabídka zapsání do korespondence při kliku na odkaz napsat email klientovi
  • Příjmový doklad platby faktury v hotovosti – volba pro tisk dvou kopií na jednu stranu A4
  • Korespondence – Ukládání nastavení filtru po skončení aplikace