ATLAS consulting spol. s r.o. | Zabýváme se tvorbou největších právních a manažerských informačních systémů v České republice.

Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 7.1.4.

Přehled změn:

 • DPPO (verze 25.1.1) – je doplněna možnost editace účetních výkazů podle vyhlášky 504/2000 (neziskové organizace)
 • DPHO (verze 24.1.2) – je doplněna možnost importu přiznání k DPH bez údajů o plátci daně

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Byl uvolněn produkt EQUANTA, verze 7.3.26.

Přehled změn v dané verzi softwaru:

 • přidáno: EQUANTA nyní ukládá všechny uživatelské výkazy, ukazatele, a další doplňky přímo do souboru projektu. Při otevření projektu na jiném počítači se chybějící, či aktualizované doplňky automaticky instalují do knihovny funkcí. Tuto novou možnost lze vypnout v dialogu Nastavení.
 • vylepšeno: Ergonomie uživatelského rozhraní v Průvodci pro import dat (např.: používané šablony jsou nyní nahoře v seznamu, přiřazené sloupce jsou nyní barevně zvýrazněny, při nesouladu mezi šablonou a vstupním souborem je uživateli zobrazeno upozornění, apod.)
 • vylepšeno: V dialogu rozšířené editace údajů přibylo tlačítko “Vynulovat” (pro rychlé nastavení všech hodnot na nulu)
 • vylepšeno: Okno pro výběr složky v nastavení sdílení nyní obsahuje editační pole s našeptávačem pro snadnější vyhledání cílového umístění
 • opraveno: Editace buňky, která nespadala do období zadaném v aktivním filtru, způsobovala postupné přičítání vkládaných hodnot, namísto přepisu na danou hodnotu. Vyřešeno informačním hlášením a zamezením uložení úprav v takovýchto buňkách.
 • opraveno: Po zkopírování a vložení záznamu účetních dat ze schránky se nepřepočetly hodnoty ve výkazech. Toto je nyní opraveno.

 

 

Byl uvolněn produkt Právní a soudní kalkulačka, verze 2.1.7.9.

Přehled změn:

 • Pro účely výpočtu Prodlení provedena implementace nové repo sazby ČNB platné od 27. 9. 2018

Novinky

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu,  i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP.

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0.

Novinky v dané verzi:

Insolvenční správce

 • Přehlednější a praktičtější výpočty

Likvidátor

 • Výpočet odměn a náhrad na jedné stránce

Nové funkce

– možnost nastavit výchozí modul po spuštění

– možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí

– zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

 

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

– možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

– možnost automaticky připočítávat režijní paušál

– možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

– možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

– možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

– jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

– možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

– výpočty pro různé typy vozidel

– možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

– rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

– možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

– možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

– možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

– možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

– možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

– možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

– možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

– automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

– nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

– možnost výpočtu penále, pokuty

– možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

– racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

– zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

– výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

– nový výpočet lhůty i podle jejího konce

– možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

– možnost zadat navazující lhůty

– možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

– do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

Změny v legislativě

Partneři