Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

Byl uvolněn produkt CODEXIS ONLINE, verze 18.11.

Přehled novinek a změn:

 • Interní systémové změny

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 7.1.5.

Přehled změn:

 • DK – ovládací část programu (verze 2.1.4): V této verzi je aktualizován Daňový kalendář a seznam svátků. Dále je v této verzi aktualizována daňová judikatura.
 • SRDN (verze 27.1.1): Pro verzi SRDN (2018) jsme aktualizovali tiskové vzory a doplnili možnost importu dat do Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou a do Vyúčtování daně vybírané srážkou. Import je možný ve formátu xml kompatibilním s předpisem MFČR.
 • DPZC (verze 19.1.1): Pro verzi DPZC (2018) jsme aktualizovali vzor „Příloha č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Počet zaměstnanců“ MFin 5490/1 – vzor č.18, číselník obcí podle vyhlášky č. 192/2018 Sb.(byly doplněny následující obce: Želechovice nad Dřevnicí (500011), Petrov nad Desnou (500020), Krhová (500062), Poličná (500071), Bražec (500101), Doupovské Hradiště (500127), Kozlov (500135), Luboměř pod Strážnou (500151), Město Libavá (500160), Polná na Šumavě (500194), Držovice (558419), Ladná (558443))
 • VDZC (verze 18.1.1): Pro verzi VDZC (2018) jsme aktualizovali tiskové vzory a zpracovali následující náměty:
  Nový vzor „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ MFin 5457/B – vzor č.1.
  Aktualizovaný vzor „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou“ MFin 5460/A – vzor č.5
  Aktualizovaný vzor „Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ MFin 5460/1 – vzor č.23
  Nová ergonomie meziročního přenosu dat – lze provést výběr informací při převádění údajů z předcházející verze

Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.1.16.

Přehled změn v dané verzi:

 • Přidána možnost volby jazykové mutace Česky/Slovensky
 • Přidán číselník měn
 • Subjekt – Doplněny funkce pro vyhledávání subjektu ve slovenském obchodním rejstříku
 • Seznam smluv – Oprava Řazení sloupců při exportu do excelu podle aktuálního nastavení tabulky
 • Seznam smluv – Přidány funkce Drag Drop v seznamu – Možnost podřadit smlouvy jako dodatek nebo přesunout do jiné složky
 • Seznam smluv – Přidána funkce Vytvořit složku
 • Seznam smluv – Přidán sloupec účinnost
 • Seznamu smluv – Přidán sloupec Odpovědné osoby, možnost filtrace
 • Stav smlouvy – Možnost nastavit výchozí hodnotu při založení smlouvy
 • Smlouva – Registr smluv ČR – Možnost označit výjimky z povinnosti odeslání do registru smluv ČR
 • Smlouva – Registr smluv ČR – Přidána funkce získání informací z portálu registru
 • Smlouva – Odesílání do Registru smluv ČR – Volba kontroly získání potvrzení o odeslání
 • Smlouva – Odesílání do Registru smluv ČR – Doplněny funkce k úpravě seznamu smluvních stran
 • Smlouva – Data a správce – Vypovězení – Přidán interval týdny
 • Šablony dokumentů – Přidání možnosti rozdělení do skupin
 • Pro správce přidán Dialog se sumářem všech dokumentů s možností hromadných změny umístění
 • Seznam smluv dle oprávnění – Doplnění funkce exportu do MS Excelu
 • Nová smlouva – Přidána volba označení smlouvy jako rámcové
 • Nová smlouva – Přidána volba vybrat nadřazenou smlouvu
 • Nová smlouva – Zadání periodické lhůty
 • Pamatování detekce Firebird 3 pro další spuštění aplikace
 • Oprava ergonomie práce s dialogy – Klávesy Enter pro potvrzení, Esc pro zavření

Novinky

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu,  i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP.

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0.

Novinky v dané verzi:

Insolvenční správce

 • Přehlednější a praktičtější výpočty

Likvidátor

 • Výpočet odměn a náhrad na jedné stránce

Nové funkce

– možnost nastavit výchozí modul po spuštění

– možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí

– zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

 

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

– možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

– možnost automaticky připočítávat režijní paušál

– možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

– možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

– možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

– jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

– možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

– výpočty pro různé typy vozidel

– možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

– rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

– možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

– možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

– možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

– možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

– možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

– možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

– možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

– automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

– nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

– možnost výpočtu penále, pokuty

– možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

– racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

– zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

– výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

– nový výpočet lhůty i podle jejího konce

– možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

– možnost zadat navazující lhůty

– možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

– do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

Změny v legislativě

Partneři