Tvoříme největší právní a manažerské informační systémy.

Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

Byl uvolněn produkt Právní a soudní kalkulačka, verze 2.1.7.9.

Přehled změn:

 • Pro účely výpočtu Prodlení provedena implementace nové repo sazby ČNB platné od 27. 9. 2018

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 7.1.3.

Přehled změn:

 • verze DPFO (2017) umožňuje tisk žádosti na snížení záloh pro ČSSZ
 • verze DSTO (2018) umožňuje tisk data vydání plné moci pro zástupce daňového subjektu

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Byl uvolněn produkt ŘÍZENÍ PRODEJE, verze 1.0.8.

Přehled změn v dané verzi softwaru:

 • Výchozí verzí databázové podpory Firebird je nyní verze 3.0. Stávající verzi 2.5 je po aktualizaci ŘÍZENÍ PRODEJE z nižších verzí možné dále používat.
 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.
 • Byl upraven proces ukončování serveru, v některých specifických situacích docházelo k zatuhnutí, toto je nyní opraveno.
 • Na serveru s anglickými Windows docházelo ke špatné interpretaci data a času v ověřování platnosti licence. Toto je opraveno.

Modul OBCHODNÍK

Novinky:

 • Do panelu tlačítek v nabídce Pohledy byla doplněna možnost spuštění aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE.
 • Do pohledu Kontakty byla doplněna do kontextové nabídky volba Vytvořit objednávku.
 • Do Základního pohledu byly doplněny odkazy do mapy.cz (pole Ulice), do databáze ARES a do Obchodního rejstříku (samostatný řádek pod DIČ). Odkaz do Aresu a OR vyžaduje zadané IČ s osmi číselnými znaky.
 • Do nastavení na kartu Kontakty byla doplněna možnost definice výchozího typu komunikace pro způsob dohodnutí nově zadávaného obchodního kontaktu.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.

Modul ŠKOLITEL

Novinky:

 • Do panelu tlačítek v nabídce Pohledy byla doplněna možnost spuštění aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.

Modul TECHNIK

Novinky:

 • Do panelu tlačítek v nabídce Pohledy byla doplněna možnost spuštění aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.

 

Novinky

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu,  i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP.

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0.

Novinky v dané verzi:

Insolvenční správce

 • Přehlednější a praktičtější výpočty

Likvidátor

 • Výpočet odměn a náhrad na jedné stránce

Nové funkce

– možnost nastavit výchozí modul po spuštění

– možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí

– zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

 

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

– možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

– možnost automaticky připočítávat režijní paušál

– možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

– možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

– možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

– jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

– možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

– výpočty pro různé typy vozidel

– možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

– rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

– možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

– možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

– možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

– možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

– možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

– možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

– možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

– automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

– nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

– možnost výpočtu penále, pokuty

– možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

– racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

– zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

– výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

– nový výpočet lhůty i podle jejího konce

– možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

– možnost zadat navazující lhůty

– možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

– do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

Změny v legislativě

Partneři