(01.02.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 24. 1. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 12/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozsáhlou novelu o více než stovce změnových bodů. Dle Ministerstva financí, jejího zpracovatele, je zaměřena především na aktualizaci náplní rozpočtových položek vycházející z nových právních předpisů a z dalších nových skutečností. Stejně tak má prostřednictvím této novely dojít k jejich zpřesnění, a to zejména na základě poznatků z jednání s rozpočtovými a účetními pracovníky, jež s rozpočtovou skladbou přijdou při své práci běžně do styku.

Vyhláška své účinnosti nabyla, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 24. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar