(18.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 276/2017 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška bývá vydávána každoročně pravidelně na přelomu srpna a září, přičemž se tak stalo rovněž v roce 2017, jak je patrné výše. Definuje vždy nové procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní, jež bývají propočteny na základě aktuálních údajů o počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu, o výměrách katastrálních území obcí podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vychází ale také z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků těch, kteří měli místo výkonu práce v dané obci.

Nyní však byla nově vydána mimořádně již po čtyřech měsících tak, aby své účinnosti nabyla od počátku nového roku. Stalo se tak v návaznosti na změnu parametrů, jíž přinesl zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 260/2017 Sb. Ten měl, dle své důvodové zprávy, reagovat na stav, kdy měl být od roku 2012 v souvislosti se zahájením druhého pilíře důchodové reformy snížen podíl jak obcí, tak i krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty. Ač byl podíl obcí na výnosu posléze zvýšen, ve srovnání se zvýšením podílu u krajů nepovažovali předkladatelé novely zákona zvýšení podílu u obcí za proporčně vyvážené a dostatečné. S tím se zákonodárce ztotožnil, z důvodu čehož s účinností od počátku roku 2018 vzrostl podíl daňových příjmů rozpočtů obcí z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty z dosavadních 21,4 % na 23,58 %. Na tuto změnu potom Ministerstvo financí reagovalo právě publikovanou vyhláškou.

Ta své účinnosti tedy nabyla dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar